RT RW

30 April 2014
Administrator
Dibaca 4.019 Kali

TUGAS RT/RW

Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

FUNGSI RT/RW

  1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

 

DAFTAR NAMA PENGURUS RT dan RW

MASA JABATAN 2017  - 2022

DESA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar. Nomor :141.1/02 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW Desa Karanganyar.

 

No

Jabatan

Nama Pejabat

Alamat

1

Ketua RW 1

 RODJIKUN

 

2 Ketua RW 2 BAGYO BAHRUDIN  
3 Ketua RW 3 IMAM SHOFAN  
4 Ketua RW 4 MUCHODIR  

5

Ketua RW 5

MUSTOLIH

 

6

Ketua RT 01 RW 01

 MUDAKIR

 Karanganyar RT 01 RW 01

7

Ketua RT 02 RW 01

 ANOM ERLANGGA

 Karanganyar RT 02 RW 01

8

Ketua RT 03 RW 01

 SUKARSO

 Karanganyar RT 03 RW 01

Ketua RT 04 RW 01

 M. KAMAL

 Karanganyar RT 04 RW 01

10 

Ketua RT 05 RW 01

M TRIYONO 

 Karanganyar RT 05 RW 01

11 

Ketua RT 06 RW 01

SAEFUROHMAN

 Karanganyar RT 06 RW 01

12 

Ketua RT 07 RW 01 

SOLEH 

 Karanganyar RT 07 RW 01

13 

Ketua RT 01 RW 02 

SUTARKO 

 Karanganyar RT 01 RW 02

14 

Ketua RT 02 RW 02  

IDRUS

 Karanganyar RT 02 RW 02

15 

Ketua RT 03 RW 02  

SARNO 

 Karanganyar RT 03 RW 02

16 

Ketua RT 04 RW 02  

SLAMET 

 Karanganyar RT 04 RW 02

17 

Ketua RT 05 RW 02  

RIYANTO

 Karanganyar RT 05 RW 02

18 

Ketua RT 01 RW 03 

MISDARI 

 Karanganyar RT 01 RW 03

19

Ketua RT 02 RW 03

M. KHABIB

 Karanganyar RT 02 RW 03
20 Ketua RT 03 RW 03 AMIN MUSERI  Karanganyar RT 03 RW 03

21 

Ketua RT 04 RW 03 

MUSLIKHUN 

 Karanganyar RT 04 RW 03

22

Ketua RT 05 RW 03

SIGIT PRAMONO

 Karanganyar RT 05 RW 03
23

Ketua RT 06 RW 03

SUNARJO  Karanganyar RT 06 RW 03
24 Ketua RT 01 RW 04  CHADRONI  Karanganyar RT 01 RW 04
25 Ketua RT 02 RW 04  DUKRI  Karanganyar RT 02 RW 04
26 Ketua RT 03 RW 04  SUTARDI  Karanganyar RT 03 RW 04
27 Ketua RT 04 RW 04 MUHAMMAD SYAFI'I  Karanganyar RT 04 RW 04
28 Ketua RT 01 RW 05  SAMIDI  Karanganyar RT 01 RW 05
29 Ketua RT 02 RW 05  ABDUL ROKHIM  Karanganyar RT 02 RW 05
30 Ketua RT 03 RW 05  SAHRONI  Karanganyar RT 03 RW 05
31 Ketua RT 04 RW 05  RUSMADI  Karanganyar RT 04 RW 05
32 Ketua RT 05 RW 05  SUKARSO  Karanganyar RT 05 RW 05
33 Ketua RT 06 RW 05  RASDIONO  Karanganyar RT 06 RW 05